Alvin Gouldner: The three faces of bureaucracy
Kapitel i bok, 2011

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

On the Shoulders of Giants

154-169

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

9789144067384

Mer information

Skapat

2017-10-10