Knowledge Sharing in Professions: Practitioners, Practice, and Communities of Practice
Bok, 2011

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

978-1-4094-2097-2

Mer information

Skapat

2017-10-10