Practice and intuitive thinking: The situated nature of practical work
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

International Journal of Organization Analysis

Vol. 19 2 109-126

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10