In the circuit of credibility: Construction workers and the norms of “a good job”
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Construction Management and Economics

Vol. 29 199-209

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10