Techniques for Reduction of Conflicts in Hardware Transactional Memory.
Övrigt konferensbidrag, 2011

Författare

M.M. Waliullah

Per Stenström

Chalmers, Data- och informationsteknik

2011 MULTIPROG Workshop (in conjunction with the HiPEAC conference)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06