Hints Based Speculative Execution for Exploiting Probabilistic Parallel Execution.
Övrigt konferensbidrag, 2011

Författare

Andras Vajda

Per Stenström

Chalmers, Data- och informationsteknik

WANDS’11 (in conjunction with 2011 IEEE PACT)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07