Transactions on High-Performance Embedded Architectures and Compilers Vol 3
Samlingsverk (redaktörskap), 2011

Redaktör

Per Stenström

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

978-3-642-19447-4

Mer information

Skapat

2017-10-07