Elastostatics as a limit of elastodynamics – a matrix formulation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1984

Författare

Peter Olsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Applied Scientific Research

Vol. 41 125-151

Ämneskategorier

Maskinteknik

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Materialvetenskap