Elastostatic stress fields from pressurized cavities
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1985

Författare

Peter Olsson

Dynamik

Applied Scientific Research

Vol. 42 131-159

Ämneskategorier

Maskinteknik

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07