The acoustic limit in the null field approach to elastodynamic scattering
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1986

Författare

Peter Olsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Journal of the Acoustical Society of America

Vol. 80 317-324

Ämneskategorier

Maskinteknik

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Materialvetenskap