Elastodynamic scattering by fluid-filled nonplanar cracks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1986

Författare

Peter Olsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Journal of Nondestructive Evalution

Vol. 5 161-168

Ämneskategorier

Maskinteknik

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Materialvetenskap