Open innovation practice: sense-making spaces and actor identities
Paper i proceeding, 2011

Författare

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

European Group for Organizational Studies (EGOS)

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-08