Structural design of reinforcement in tailor-made concrete structures
Övrigt konferensbidrag, 2011

Författare

David Fall

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Karin Lundgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Rasmus Rempling

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Kent Gylltoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Proceedings of Central European Congress on Concrete Engineering

289-292
978-963-313-036-0 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Byggproduktion

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

978-963-313-036-0

Mer information

Skapat

2017-10-08