Overview of toroidal momentum transport
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

A.G. Peeters

C. Angioni

A. Bortolon

Y. Camenen

F.J. Casson

B. Duval

L. Fiederspiel

W.A. Hornsby

Y. Idomura

T. Hein

N. Kluy

P. Mantica

F.I. Parra

A.P. Snodin

G. Szepesi

D. Strinzi

T. Tala

G. Tardini

P.C. de Vries

Jan Weiland

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Transportteori

Nuclear Fusion

0029-5515 (ISSN)

Vol. 51 094027-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Fysik

Fusion, plasma och rymdfysik

Styrkeområden

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07