How can mathematics Suport a Deeper Learning Approach in Applied Engineering Subjects
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Said Irandoust

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07