Attracting Students to the Professions of Engineering with Special Attention to Female Students, a Swedish Perspective
Paper i proceeding, 2000

Författare

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Said Irandoust

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

¤th Baltic region Seminar Engn.

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07