Datorstödd självinlärnig
Övrigt konferensbidrag, 1997

Författare

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Said Irandoust

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Kvalitet och förbättringsarbete Uppsala

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07