Kraft delignification - Recent findings regarding the impact of non-reacting ions in the cooking liquor
Paper i proceeding, 2011

Författare

Harald Brelid

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Johannes Bogren

Binh Dang

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Lundqvist Fredrik

Anna Saltberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Tappi PEERS, Portland, Oregon, US, October 2-5, 2011

898-906

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Styrkeområden

Energi

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06