Rear End Collisions: Dummy Development, Seat testing and Experimental Neck Injury Research
Övrigt konferensbidrag, 1996

Whiplash Injury

Vehicle Safety

Rear Impact

Crash Safety

Neck Injury

Författare

Mats Svensson

Institutionen för personskadeprevention

SAE -Low Speed Collision TOPTEC, Vancouver, BC, Canada

Styrkeområden

Transport

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08