Processing and mechanical properties of cellulose fibres and ethylene-acrylic acid copolymer composites
Paper i proceeding, 2011

Författare

Ruth Arino Marine

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc. Advances in Polymer Science and Technology 2, Linz, Austria

112-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07