Den jättelika arbetsuppgiften
Kapitel, populärvetenskapligt, 2007

Författare

Maria Nyström

Chalmers, Arkitektur

Texter om Kosmos, En antologi

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13