Mat på Mars
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Maria Nyström

Chalmers, Arkitektur

Under Ytan – en antologi om designforskning, Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID), Stockholm, Sweden

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13