Mat på Mars
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Maria Nyström

Chalmers, Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07