Design - att formge en tanke
Kapitel, populärvetenskapligt, 2004

Författare

Maria Nyström

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik