Design - att formge en tanke
Kapitel i bok, 2004

Författare

Maria Nyström

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Design vad är det? Med fokus på H55, Kulturmagasinet och Helsingborgs museiförening

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12