Urban Development and Environment- a research strategy for Africa
Rapport, 2006

Författare

Maria Nyström

Chalmers, Arkitektur

Eva Selin Lindgren

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06