Meeting Mars - Recycling Earth
Bok, 2003

Författare

Lars Reuterswärd

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

91-7333-037-x