I Glasriket: Människan, miljön - Framtiden, en utvärdering
Rapport, 1983

Författare

Bengt Johanisson

Lars Reuterswärd

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-10