Fidelity Evaluation Model for Planetary Simulators: PartII: Developing the Framework
Paper i proceeding, 2007

Författare

Susmita Mohanty

Chalmers, Arkitektur

Maria Nyström

Chalmers, Arkitektur

Barbara Imhof

58th International Astronautical Congress 2007, Hydrabad, India, IAC-07-E5.I.04

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08