STAR Design- design of human habitats for space, and terrestrial implications
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Lars Reuterswärd

Catarina Östlund

Concurrent Engineering (CE2003), A.A.Balkerna Publisher, Madeira, Portugal

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13