STAR Design- design of human habitats for space, and terrestrial implications
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Lars Reuterswärd

Catarina Östlund

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-10