Space for Living – Living in Space
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Lars Reuterswärd

Swedish Space Habitat Study, SAE the Engineering Society for Advancing Mobility Land Sea Air and Space

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13