Space for Living – Living in Space
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Lars Reuterswärd

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-10