Household Energy and the Design of Homes- Is There a Connexion?
Artikel i övriga tidskrifter, 1989

Författare

Viklund, Elisabet (Ed.) Report from the Nordic Seminar on Domestic Energy Developing Countries. Lund (Sweden): Lund University, Institute of Technology, LCHS

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13