Hushållsenergi och bostadsutformning, hör det ihop?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Tidskrift för Arkitekturforskning

Vol. 1

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik