Hushållsenergi och bostadsutformning, hör det ihop?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Tidskrift för Arkitekturforskning

Vol. 1 4

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-10