Medborgarmedverkan i Sverige
Artikel i övriga tidskrifter, 1981

Författare

Planning and Construction on the Condition of the User, Lund (Sweden): Lund University, Institute of Technology, Department of Architecture 1b:58/1981

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13