Indoor Climate and Passive Climatization Studied by Computer Simulations and Field Measurements in the Hanoi Climate
Rapport, 1994

Författare

Bo Adamsson

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-10