Contribution of Improved Kitchens/Cooking Areas. Examples from Vietnam
Kapitel i bok, 1992

Författare

WHO (World Health Organization): Indoor Air Pollution from Biomass Fuel, (WHO/PEP/92.3A,B), Geneva, (Switzerland)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13