Challenges of fibre-based infrastructure: A review of the NGA debate in Europe
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

competition

investment

sector agenda

NGA Recommendation

Författare

Orada Teppayayon

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Erik Bohlin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

International Journal of Management and Network Economics

1754-2316 (ISSN)

Vol. 2 2 150-176

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Mer information

Skapat

2017-10-06