Sorting people out – The uses of one-dimensional classificatory schemes in a multi-dimensional world
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Andreas Diedrich

Göteborgs universitet

Ulla Eriksson-Zetterquist

Göteborgs universitet

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Culture and Organization

1475-9551 (ISSN) 1477-2760 (eISSN)

Vol. 17 4 271-292

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10