A finite element model of the rat brain for injury investigation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

FEM

TBI

rat

brain

Författare

D. Baumgartner

Université de Strasbourg

M. Lamy

Université de Strasbourg

R. Willinger

Université de Strasbourg

Johan Davidsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Chalmers, Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers (SAFER)

Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering

1025-5842 (ISSN) 14768259 (eISSN)

Vol. 14 SUPPL.1 273-274

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1080/10255842.2011.595240

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-08