A finite element model of the rat brain for injury investigation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

brain

FEM

rat

TBI

Författare

D. Baumgartner

Universite de Strasbourg

M. Lamy

Universite de Strasbourg

R. Willinger

Universite de Strasbourg

Johan Davidsson

Chalmers, SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering

1025-5842 (ISSN)

Vol. 14 273-274

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1080/10255842.2011.595240