Optimal position of a new bone conduction implant.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Måns Eeg-Olofsson

Stefan Stenfelt

Bo Håkansson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Hamidreza Taghavi

Chalmers, Signaler och system

Sabine Reinfeldt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Per Östli

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Gösta Granström

Cochlear implants international

1754-7628 (ISSN)

Vol. 12 Suppl 1 S136-8

Ämneskategorier

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

DOI

10.1179/146701011X13001036693449

PubMed

21756498

Mer information

Skapat

2017-10-07