CVD TiC/alumina multilayer coatings grown on sapphire single crystals
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Multilayers

CVD

Alumina

TiC

Single crystal

Sapphire

Författare

Sead Canovic

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi

Björn Ljungberg

Mats Halvarsson

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Micron

0968-4328 (ISSN)

Vol. 42 8 808-818

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Annan kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07