System Considerations for Hardware Parameters in a 60 GHz WLAN
Paper i proceeding, 2000

4gw

Författare

Jonas Noreus

Maxime Flament

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Herbert Zirath

Institutionen för mikrovågsteknik

Arne Alping

in Proc. of the GHz 2000 Symposium on Gigahertz Electronics, Gothenburg, Sweden

267-271

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07