System Considerations for Hardware Parameters in a 60 GHz WLAN
Paper i proceeding, 2000

4gw

Författare

Jonas Noreus

Maxime Flament

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Herbert Zirath

Institutionen för mikrovågsteknik

Arne Alping

in Proc. of the GHz 2000 Symposium on Gigahertz Electronics, Gothenburg, Sweden

267-271

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07