Analysis of mm-wave Propagation and Interference for Mobile Broadband Networking
Paper i proceeding, 2000

4gw

Författare

Maxime Flament

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Proceedings IEEE International Conference on Telecommunications 2000, Acapulco, Mexico

907-911

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07