Analysis of mm-wave Propagation and Interference for Mobile Broadband Networking
Paper i proceeding, 2000

4gw

Författare

Maxime Flament

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Proceedings IEEE International Conference on Telecommunications 2000, Acapulco, Mexico

907-911

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07