Integration of vertically-aligned carbon nanotubes into microsystems: a packaging perspective
Doktorsavhandling, 2011

Kollektorn (A423), MC2, Kemivägen 9
Opponent: Matthew Ming-Fai YUEN

Författare

Teng Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Styrkeområden

Produktion

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

978-91-7385-599-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 3280

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology: 205

Kollektorn (A423), MC2, Kemivägen 9

Opponent: Matthew Ming-Fai YUEN

Mer information

Skapat

2017-10-06