Stability of limit cycles in hybrid systems using discrete-time Lyapunov techniques
Paper i proceeding, 2000

hybrid

Författare

Marcus Rubensson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Proc. of 39th IEEE Conf. Decision Contr.

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06