New rate-compatible repetition convolutional codes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

error-control

Författare

Lin Zihuai

Institutionen för datorteknik

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

IEEE Transactions on Information Theory

Vol. 46 7 2651-2659

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/18.887877

Mer information

Skapat

2017-10-07