Bibliographic Study on Biomaterial Characterisation
Rapport, 1998

Författare

Jikuang Yang

Institutionen för personskadeprevention

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Annan fysik

Annan materialteknik

Bioinformatik och systembiologi

Den kondenserade materiens fysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08