Hybrid type-II ARQ/AMS supported by channel predictive scheduling in a multi-user scenario
Paper i proceeding, 2000

error-control

wireless-ip

Författare

Nilo Casimiro Ericsson

Sorour Falahati

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Anders Ahlén

Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference Fall, Boston, MA, USA

1804-1811

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/VETECF.2000.886132

Mer information

Skapat

2017-10-08