Influence of the Phase and Timing Offset on the BCJR Algorithm Performance
Paper i proceeding, 2000

error-control

wireless-ip

Författare

Bartosz Mielczarek

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Proceedings International Symposium on Turbo Codes, Brest, France

315-318

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap