Exploiting channel code structure in an adaptive antenna array receiver algorithm
Paper i proceeding, 2000

error-control

Författare

Patrik Bohlin

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Tony Ottosson Gadd

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Anders Ranheim

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Mats Viberg

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

IEEE International Symposium on Information Theory and its Applications, Honolulu, Hawaii, USA

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap