Review of Injury Biomechanics in Car-Pedestrian Collisions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Jikuang Yang

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Int. J. Vehicle Safety

Vol. 1 1/2/3 100-117

Styrkeområden

Transport

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Biofysik

Farkostteknik

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Mer information

Skapat

2017-10-08