Improved turbo decoder structures for burst error channels
Paper i proceeding, 2001

error-control

wireless-ip

Författare

Bartosz Mielczarek

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference Spring, Rhodes, Greece

1430-1434

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/VETECS.2001.944623

Mer information

Skapat

2017-10-08