Improved turbo decoder structures for burst error channels
Paper i proceeding, 2001

error-control

wireless-ip

Författare

Bartosz Mielczarek

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference Spring, Rhodes, Greece

1430-1434

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/VETECS.2001.944623